Dictionar de termeni imobiliari

Dicționar de termeni imobiliari: Ipoteca

scris de hitchmosher

Ipoteca este o formă de garanție des utilizată, care are rolul de a garanta obligațiile unui debitor față de creditor. Ipoteca se realizează prin intermediul unui imobil pe care debitorul îl are în patrimoniu și care este numit pe cale legală în acest scop. Acest bun imobil poate fi un teren, o clădire, casă, apartament etc. 

În cazul creditelor acordate de bănci, pentru garantarea plății se realizează un contract de ipotecă, atașat contractului de creditare. Astfel, dacă debitorul nu restituie ratele creditului, băncii creditoare îi revine dreptul de a vinde bunul ipotecat pentru a-și acoperi plata din suma obținută. Și, întrucât valoarea imobilului se poate diminua pe parcurs din cauza unor situații neprevăzute, bunurile ipotecate sunt asigurate la o firmă de asigurare.

După achitarea datoriei către bancă și încheierea perioadei de creditare, debitorul are dreptul de a conveni cu banca asupra radierii ipotecii. În acest caz, banca va anunța Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) că datoria a fost achitată și își oferă acordul asupra ștergerii ipotecii.

Articole asemanatoare

Dicționar de termeni imobiliari: Autorizația de demolare...

Autorizația de demolare este un act prin care administrația publică locală permite să fie distrus un imobil, integral sau parțial, pentru a fi construită o nouă proprietate. Această autorizație este emisă în ...

Mai multe detalii

Dicționar de termeni imobiliari: Ieșirea din indiviziune...

Indiviziunea reprezintă o colectivitate de bunuri, ai cărei proprietari au drept comun asupra unei cote-părți. Prin urmare, ieșirea din indiviziune presupune întreruperea proprietății comune asupra respectivului ...

Mai multe detalii

Dicționar de termeni imobiliari: P.O.T....

P.O.T. reprezintă prescurtarea de la Procentul de Ocupare al Terenului și arată raportul dintre Suprafața Construită la Sol – S.C. și Suprafața Terenului Considerat – S., care urmează să fie înmulțit cu 10...

Mai multe detalii