Dictionar de termeni imobiliari

Dicționar de termeni imobiliari: Autorizația de demolare

scris de hitchmosher

06 septembrie 2016

Autorizația de demolare este un act prin care administrația publică locală permite să fie distrus un imobil, integral sau parțial, pentru a fi construită o nouă proprietate. Această autorizație este emisă în concordanță cu prevederile și regulamentele planurilor urbanistice și are o valabilitate de până la 12 luni.

Autorizația de demolare îi oferă celui care o solicită dreptul de a executa lucrările de demolare a construcțiilor deja existente pe suprafața pentru care a solicitat și autorizația de construcție. În cazul în care în documentele elaborate de arhitect sunt incluse și alte anexe din împrejurimi, solicitantul are dreptul să le demoleze și pe acestea.

Actele necesare pentru a obține autorizația de demolare sunt următoarele:

  • Cerere-tip pentru emiterea autorizației de demolare
  • Actul de proprietate (copie legalizată)
  • Extras Carte Funciară actualizat (original și copie)
  • Certificat de urbanism (copie)
  • Avizele din certificatul de urbanism (copii)
  • Documentația tehnică pentru autorizarea de demolare (original)

 

Articole asemanatoare

Dicționar de termeni imobiliari: Ipoteca...

Ipoteca este o formă de garanție des utilizată, care are rolul de a garanta obligațiile unui debitor față de creditor. Ipoteca se realizează prin intermediul unui imobil pe care debitorul îl are în patrimoniu ș...

Mai multe detalii

Dicționar de termeni imobiliari: Ieșirea din indiviziune...

Indiviziunea reprezintă o colectivitate de bunuri, ai cărei proprietari au drept comun asupra unei cote-părți. Prin urmare, ieșirea din indiviziune presupune întreruperea proprietății comune asupra respectivului ...

Mai multe detalii

Dicționar de termeni imobiliari: P.O.T....

P.O.T. reprezintă prescurtarea de la Procentul de Ocupare al Terenului și arată raportul dintre Suprafața Construită la Sol – S.C. și Suprafața Terenului Considerat – S., care urmează să fie înmulțit cu 10...

Mai multe detalii