HM_art P.O.TP.O.T. reprezintă prescurtarea de la Procentul de Ocupare al Terenului și arată raportul dintre Suprafața Construită la Sol – S.C. și Suprafața Terenului Considerat – S., care urmează să fie înmulțit cu 100.

În acest mod, P.O.T.-ul determină care este valoarea maximă a suprafeței construită la sol prin raportare la suprafața totală a terenului. De exemplu, în situația în care este specificat în Certificatul de Urbanism  valoarea de 25% a Procentului de Ocupare al Terenului, atunci trebuie să se construiască doar pe un sfert din valoarea totală a repectivului teren.

Procentul de Ocupare al Terenului este determinat atât în funcție de condițiile care privesc amplasarea în teren, cât și de destinația zonei pe care se va construi. P.O.T.-ul este completat cu valorile Coeficientului de Utilizare al Terenului – C.U.T., a Regimului de Aliniere la stradă și a Regimului de Înălțime. Astfel, proprietarul sau arhitectul trebuie să aibă în vedere aceste valori, care sunt considerate obligatorii pentru autorizarea procesului de executare a construcției.

În cazul suprafețelor în care Procentul de Ocupare al Terenului este utilizat la maximum, terenul nu mai poate fi ocupat și utilizat de către alte construcții, ceea ce înseamnă că partea rămasă va fi neconstruibilă, chiar dacă părți ale terenului vor fi înstrăinate sau divizate.

 

Articole asemanatoare

Dicționar de termeni imobiliari: Autorizația de demolare...

Autorizația de demolare este un act prin care administrația publică locală permite să fie distrus un imobil, integral sau parțial, pentru a fi construită o nouă proprietate. Această autorizație este emisă în ...

Mai multe detalii

Dicționar de termeni imobiliari: Ipoteca...

Ipoteca este o formă de garanție des utilizată, care are rolul de a garanta obligațiile unui debitor față de creditor. Ipoteca se realizează prin intermediul unui imobil pe care debitorul îl are în patrimoniu ș...

Mai multe detalii

Dicționar de termeni imobiliari: Ieșirea din indiviziune...

Indiviziunea reprezintă o colectivitate de bunuri, ai cărei proprietari au drept comun asupra unei cote-părți. Prin urmare, ieșirea din indiviziune presupune întreruperea proprietății comune asupra respectivului ...

Mai multe detalii