suprafata utilaP.U.D. sau Planul Urbanistic de Detaliu, reprezintă documentația aferentă P.U.G și P.U.Z, care le explică și detaliază conținutul, sub formă de recomandări. P.U.D-ul  este documentul consultat de Comisia de Urbanism în momentul în care este cerut Certificatul de Urbanism  sau Autorizația de Construire, iar dacă acesta nu există, Primăria solicită întocmirea lui. Acesta este aprobat de către Comisia Tehnică a Primăriei sau Comisia Tehnică de Urbanism a Consiliului Județean.

Probleme abordate în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu sunt următoarele: regimul juridic, economic și tehnic al terenului și construcțiilor, asigurarea accesibilității și racordarea la rețelele edilitare, integrarea noilor construcții și corelarea lor cu cele existente învecinate, circulația carosabilă și pietonală, aflate în legătură cu traficul în zonă și relațiile cu zonele învecinate.

P.U.D-ul conține normele unui teritoriu și specifică parametrii în care se poate realiza o construcție, precum înălțimea maximă, procentul din teren ocupat de construcție, coeficientul de ocupare a terenului, retragerile minime admise sau scopul construcției (locuințe, birouri). În plus, cuprinde avize ale furnizorilor locali de utilități (gaz, electricitate, telefonie) și, uneori, avize de circulație sau de mediu.

Articole asemanatoare

Dicționar de termeni imobiliari: Autorizația de demolare...

Autorizația de demolare este un act prin care administrația publică locală permite să fie distrus un imobil, integral sau parțial, pentru a fi construită o nouă proprietate. Această autorizație este emisă în ...

Mai multe detalii

Dicționar de termeni imobiliari: Ipoteca...

Ipoteca este o formă de garanție des utilizată, care are rolul de a garanta obligațiile unui debitor față de creditor. Ipoteca se realizează prin intermediul unui imobil pe care debitorul îl are în patrimoniu ș...

Mai multe detalii

Dicționar de termeni imobiliari: Ieșirea din indiviziune...

Indiviziunea reprezintă o colectivitate de bunuri, ai cărei proprietari au drept comun asupra unei cote-părți. Prin urmare, ieșirea din indiviziune presupune întreruperea proprietății comune asupra respectivului ...

Mai multe detalii