P.U.GP.U.G. sau Planul Urbanistic General este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului și de dezvoltare a localităților care compun unitatea teritorial-administrativă de bază.

Planul Urbanistic General cuprinde analiza, reglementările și Regulamentul Local de Urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unității de bază, atât din intravilan, cât și din extravilan. Totodată, P.U.G.-ul stabilește normele generale, pe baza cărora se elaborează detaliat, la scară mai mică, Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu.

P.U.G.-ul prevede un ansamblu de norme, care pot fi clasificate în funcție perioada de timp prevăzută pentru rezolvarea lor. Reglementările pe termen scurt sunt cele referitoare la stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan în raport cu teritoriul administrativ al localității, stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și stabilirea zonelor istorice protejate. Reglementări pe termen mediu și lung se referă la evoluția în perspectivă a localității, direcțiile de dezvoltare funcțională în teritoriu și traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean.

Articole asemanatoare

Dicționar de termeni imobiliari: Autorizația de demolare...

Autorizația de demolare este un act prin care administrația publică locală permite să fie distrus un imobil, integral sau parțial, pentru a fi construită o nouă proprietate. Această autorizație este emisă în ...

Mai multe detalii

Dicționar de termeni imobiliari: Ipoteca...

Ipoteca este o formă de garanție des utilizată, care are rolul de a garanta obligațiile unui debitor față de creditor. Ipoteca se realizează prin intermediul unui imobil pe care debitorul îl are în patrimoniu ș...

Mai multe detalii

Dicționar de termeni imobiliari: Ieșirea din indiviziune...

Indiviziunea reprezintă o colectivitate de bunuri, ai cărei proprietari au drept comun asupra unei cote-părți. Prin urmare, ieșirea din indiviziune presupune întreruperea proprietății comune asupra respectivului ...

Mai multe detalii