Dictionar de termeni imobiliari

Dicționar de termeni imobiliari: Act juridic civil

scris de hitchmosher

01 aprilie 2016

act-juridic-civilActul juridic civil este manifestarea de voință făcută cu intenția de a produce, de a modifica sau de a stinge un raport juridic civil concret. Actul juridic poate implica o singură parte, dar poate fi și bilateral sau multilateral, iar pentru a fi valid trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de lege.

Cele mai frecvente acte juridice civile sunt bilaterale și au forma de contracte care reglementează termenii și condițiile unui acord între cele două părți semnatare. Aceste acte juridice civile mai pot fi cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, acte juridice între vii sau acte juridice civile pentru cauză de moarte, acte juridice civile constitutive, translative și declarative. Indiferent de forma și de obiectul actului juridic civil, acesta trebuie să aibă o serie de elemente pentru a fi valid. Elementele obligatorii sunt:

  • consimțământul părților;
  • capacitatea de a-l încheia;
  • un obiect determinat și licit;
  • o cauză licită.

Actul juridic civil este consensual și se încheie prin acordul de voință al părților.

Articole asemanatoare

Dicționar de termeni imobiliari: Autorizația de demolare...

Autorizația de demolare este un act prin care administrația publică locală permite să fie distrus un imobil, integral sau parțial, pentru a fi construită o nouă proprietate. Această autorizație este emisă în ...

Mai multe detalii

Dicționar de termeni imobiliari: Ipoteca...

Ipoteca este o formă de garanție des utilizată, care are rolul de a garanta obligațiile unui debitor față de creditor. Ipoteca se realizează prin intermediul unui imobil pe care debitorul îl are în patrimoniu ș...

Mai multe detalii

Dicționar de termeni imobiliari: Ieșirea din indiviziune...

Indiviziunea reprezintă o colectivitate de bunuri, ai cărei proprietari au drept comun asupra unei cote-părți. Prin urmare, ieșirea din indiviziune presupune întreruperea proprietății comune asupra respectivului ...

Mai multe detalii